Helsingborgs hantverksförening

 

Hantverksföreningen verkar för fri företagsamhet grundad på fri marknadshushållning under socialt ansvar.

Värnar om småföretagen med speciell betoning på hantverksyrkena, yrkeskunnande och kvalitet.

Bevakar frågor av gemensamt intresse som direkt berör hantverks, service och småindustri, i nära samverkan med de olika yrkesorganisationerna, kommun och myndigheter.

Öka ditt kontaktnät genom samvaro med andra hantverkare, vilket kan hjälpa dig finna lösningar på problem du kan stöta på i yrkeslivet.

Värna om utbildning i såväl skola som andra utbildningsalternativ för att säkra den praktiska kunskapens överlevnad.

 

 

 

Hantverksföreningen är en lokalt förankrad förening, men samarbetar med Hantverkarnas Riksförbund i bl a utbildningsfrågor. Vi har även samarbete med närliggade hantverksföreningar.

En gång om året utnämns färdiga gesäller och mästare, och deras gesäll- resp mästarbrev utdelas under högtidliga former av stadens Borgmästare i vårt vackra Rådhus.