Hantverksföreningen

Föreningen har anor från tiden då hantverk var tradition. Den bildades redan 1887, och i en tid när industrialismen fick ett allt starkare grepp om tillverkningen i landet.

 

 

 

Historia och yrkestraditioner

Men industrins snabba utveckling under de mer än 100 år som gått sedan dess, har det blivit än viktigare att söka tillvarata yrkestraditionerna. Det är viktigt att gammal fin yrkeskunskap inte går förlorad. Klicka här för att läsa mer om föreningens historia (pdf). Hantverksföreningen historia samt utställningsbild av Bertil Peyron.


Hantverksföreningen och utställningar av Bertil Peyron.